Screen shot 2015-08-25 at 12.12.11.png Yararlanma Koşulları

İstanbul Şehir Üniversitesi, kendi kaynaklarıyla ŞEHİR Kütüphanesine kazandırdığı Taha Toros Arşivi'ndeki yaklaşık 400.000 belge içerisinden seçilmiş yaklaşık 21.000 belgeyi İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteği ile araştırmacıların ve kamuoyunun bilgisine açmıştır. Bu proje; araştırmacı, yazar Taha Toros'un bütün ömrü boyunca büyük bir özen ve gayretle biraraya getirdiği belge ve bilgilerin kaybolup gitmesini engellemek ve tarih, edebiyat, sosyoloji, siyaset gibi alanlarda yapılacak araştırmalara katkı vermek  amacıyla kamu yararı için yapılmış bir çalışmadır.

Bu veritabanındaki belgelerden yararlanılarak yapılacak ve basılı ve/veya elektronik ortamlarda yayınlanacak her türlü çalışmada sözkonusu belgelerin hak sahiplerinden gerekli izni almak çalışmayı yapan kişi ve kurumların sorumluluğundadır. İstanbul Şehir Üniversitesi hiçbir ticari amaç gütmeksizin kamu kaynaklarının yanısıra kendi kaynak ve imkanlarını da kullanarak sahip olduğu arşivdeki belgeleri kamuoyuna gösterme görevini yapmaktadır. 

E-arşivde yeralan ancak hak sahiplerince veritabanında gösterilmesi istenmeyen belgeler bulunduğu taktirde ​​bu kişilerin tarafımıza yapacakları bilgilendirmeler dikkatle incelenecek ve belgenin kendisi kullanıma kapatılarak sadece belge ile ilgili bibliyografik veriler (metadata) kullanıma sunulacaktır. Halihazırda bu uygulama çeşitli belgeler için yapılmakta olup bu belgelerin yanlarında kilitli.png işareti bulunmaktadır ve bu belgelere erişim için özel olarak talepte bulunulması gerekmektedir. Bu linki​ kulanarak bu konudaki taleplerinizi bize iletebilirsiniz.

Veritabanından yararlanılarak yapılacak çalışmalarda ŞEHİR e-arşiv'den yararlanıldığı bilgisinin de ilgili çalışmada gösterilmesi zorunludur.

​​​

Sign In