​​​​​​
EKIP.jpg

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle yapılan bir projenin adıdır ve proje Üniversite'nin sahip olduğu Taha Toros Arşivi'ndeki İstanbul ile ilgili 20.000 belgenin tasnifi, dijitalleştirilmesi ve web üzerinden araştırmacıların hizmetine açılmasını kapsamaktadır. 
1 Eylül 2014 tarihinde resmi olarak başlayan proje ile son teknolojinin kullanıldığı bir altyapı kurulmuş ve bu altyapı üzerinden öncelikle İstanbul ile ilgili belgeler dijitalleştirilerek kullanıma açılmıştır. Kurulan altyapı ile çalışmalara proje sonrasında da devam edilerek Üniversitenin sahip olduğu özel arşivlerde bulunan 500.000 civarındaki belge kademeli olarak toplumun kullanımına açılacaktır. 


Projenin Amacı

  1. 1. Taha Toros Arşivi’nde bulunan istanbul ile ilgili semt, mekan, kişi ve kurumlarla ilgili 20.000 belgenin dijitalleştirilmesi ve araştırmacıların hizmetine sunulması,
  1. 2. Bu amaçla uluslararası standartlara uygun bir veritabanı ve web portalının  oluşturulması,

  2. 3. Projede yapılan iş ve işlemlerle ilgili bir Proje Kitabı'nın hazırlanması; kullanılan araç ve yöntem ve standartların dokümante edilerek proje sonunda portal üzerinden paylaşılması,
  3. (Dspace, Dublin Core, Driver 2.0, OAI-PMH, LCSH-İngilizce/Türkçe, Handle, akıllı kod-barkod, tif, jpeg, pdf dosya formatları)
  1. 4. Büyük «İstanbul Belleği»nin temelinin atılması,
Proje, İstanbul Şehir Üniversitesi Yönetimi, İletişim Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nin  Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri, Şehir Araştırmaları Merkezi,  Kütüphane Direktörlüğü, Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü ile Teknoloji Transfer Ofisi’nden akademisyenlerin ve idari personelin katılımı ile hazırlanmıştır. Projeye iştirakçi olmayı kabul eden SALT Araştırma projenin hazırlanması ve uygulanması aşamalarında önemli katkı yapmıştır. Yine projenin uygulanmasında İstanbul Şehir Üniversitesi’nin bütün birimleri bir ekip anlayışı içerisinde gerekli her türlü desteği vermişlerdir.

​​​
Sign In