​​Süreç

 1.  

 2. İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi'nin 2010 yılı Ekim ayında hizmete başlamasıyla birlikte Üniversitenin "büyük kütüphane" vizyonu doğrultusunda bir yandan eğitim, öğretim ve araştırma için ihtiyaç duyulan basılı ve elektronik kaynaklar bağış, satınalma ve abonelik yoluyla Kütüphaneye kazandırılırken öte yandan Üniversitede yapılacak araştırmalara destek olacak  nadir eserler ve belgelerden oluşan koleksiyonların Kütüphaneye kazandırılması için özel bir gayret içerisine girildi. Bu çerçevede Ekim 2010 tarihinde Kemal Karpat, Haziran 2012 tarihinde Mehmed Fuad Köprülü, Aralık 2012 tarihinde ise Taha Toros Arşivi ŞEHİR Kütüphanesi'ne kazandırıldı.
 3. Bu arşivlerin kütüphaneye  kazandırılması basında geniş ilgi gördü ve araştırmacılardan arşivlerle ilgili talepler gelmeye başladı. Bu taleplerin karşılanması için çeşitli arayışlara girildi ve bu arayışlar neticesinde 2013 yılı sonu ve 2014 yılı başında yapılan çalışmalarla bir proje hazırlanarak Şubat 2014 tarihinde İstanbul Kalkınma Ajansı'na sunuldu ve proje Ajans tarafından kabul edildi.

  Projede resmi olarak 9 personel görünmesine rağmen çalışmalar ŞEHİR'in akademik ve idari birimlerden geniş bir kadroyla desteklendi. Projeye iştirakçi olarak katılan SALT Araştırma da çalışmalara her aşamada bilgi ve deneyimiyle destek verdi. Proje resmi olarak 1 Eylül 2014 tarihinde başlatıldı ancak hazırlık çalışmaları projenin Ajans tarafından kabul edildiğinin açıklandığı 27 Mayıs 2014 tarihinden itibaren hızlı biçimde yürütüldü. Projenin satın alma ve istihdam süreçlerinin hazırlıkları büyük ölçüde Mayıs-Eylül 2014 tarihleri arasında gerçekleştirildi ve bu hazırlıklar projenin başlamasıyla birlikte resmi olarak işleme konululdu ve proje takviminin zamanında gerçekleşmesi için  önemli bir avantaj sağlanmış oldu.

  1 Eylül 2014 tarihinde İstanbul Şehir Üniversitesi ile İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından imzalanarak yürürlüğe giren projenin ilk üç aylık hazırlık döneminde;

  -proje ofisinin oluşturulması,

  -personel, ekipman ve malzeme temini ile

  -eğitim ve politika oluşturma çalışmaları tamamlanmış ve gerekli testler yapılarak proje takvimine uygun olarak uygulama sürecine geçilmiştir.

  9 aylık uygulama döneminin başladığı 1 Aralık 2014 tarihi itibariyle hazırlık döneminde seçimi yapılan belgelerin;

  -türlerine göre ayrılması, dosyalanması ve numaralandırılması,

  -dijitalleştirilmesi,

  -veri girişlerinin yapılması ve

  -veritabanının oluşturulması ve proje portalının geliştirilmesi çalışmaları tamalandı. Proje 31 Ağustos 2015 tarihinde tamamlandı ancak proje veritabanı uygulama döneminin başladığı Aralık 2014 tarihinden beri hizmete açık bulunmaktadır.​
​​​​
Sign In