katkidabulun.png
 ​
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği" projesi için oluşturulan yapı bir web portalı ve bir veritabanından oluşmaktadır. Kullanıcılar bu iki fonksiyonu kullanarak veritabanının geliştirilmesine ve zenginleştirilmesine katkıda bulunabilirler.

Kullanıcılarımızın "Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği" projesine iki biçimde katkıda bulunması mümkündür.​

1. Proje kapsamında dijitalleştirilen ve tasnif edilen belgeler ve bu belgeleri tanımlayan verilerde (metadata) olması muhtemel eksiklik ve yanlışlıklar ile bu verilere eklenmesi yararlı olacak bilgiler proje ekibine ileterek bu çalışmanın daha sağlıklı hale getirilmesine yardımcı olunabilir. Veriler, verilere ekli belgeler ve veritabanı ile ilgili görüş, öneri ve eleştirileriniz için bu linki izleyebilirsiniz.

 
2. Verilerin iyileştirilmesi için yapılacak katkılara ilave olarak kullanıcılarımız  veritabanının zenginleştirilmesi için de ellerinde bulunan belgelerin dijital kopyalarını veritabanına ekleyerek katkıda bulunabilirler. Bu biçimde katkı vermek isteyen kullanıcılarımızın  sisteme üye olması ve aşağıdaki adımları izleyerek ellerindeki dijital belgeleri sisteme kaydetmeleri gerekir. Elinde belgenin bir dijital kopyası olmayan kullanıcılarımız belgenin bizim tarafımızdan dijitalleştirilmesini isterlerse belgeyi bize göndererek ya da bizzat getirerek kendi nezaretinizde dijitalleştirilmesini ve orijinalinin size iadesini sağlayabilirler.
Sisteme üye olmak  ve belge yüklemek için yapılacak işlemler detaylı biçimde Proje Kitabı'nın 35. sayfasında açıklanmıştır.  ​

 

​​

Sign In